Prihlasenie
+ Registrácia    
0
1/4 >>
Dodacia adresa

Platba
Objednávka

Prihlásenie

Tovar objednaný na www.gaji.sk je určený pre právnické a fyzické osoby - živnostníkov na ďalší predaj. Pre maloobchod kliknite na www.baboshop.sk

Zabudli ste heslo?

Zabudnuté heslo

Zadajte prosím Váš prihlasovací e-mail. Následne na túto adresu pošleme odkaz pre obnovu hesla.Prihlasovacie údaje

  
Kontaktné údajeAdresa sídla  
Firmné údaje
Zmena heslaObjednávka z

O NÁS

Firma GAJI bola založená v roku 1992. Náplňou našej práce je výroba detského a kojeneckého textilu. Do dnešného dňa sme niekoľkonásobne rozšírili náš sortiment výrobkov, na základe nových módnych trendov a požiadaviek zákazníkov. V súčasnosti ponúkame výrobky prevažne zo 100% bavlny (úplety, tkaniny, flisy) vo viacerých farebných odtieňoch. Naše modely obmieňame kvartálne, podľa ročného obdobia, v ktorom sú prezentované. To všetko ponúkame za veľmi priaznivé ceny, tak aby aj kvalitné výrobky boli dostupné čo najširšiemu spektru zákazníkov.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tovar objednaný na www.gaji.sk je určený pre právnické a fyzické osoby - živnostníkov na ďalší predaj.

Pre maloobchod kliknite na E-Shop Maloobchod.


Ceny sú uvedené s DPH.


1. Obchodné podmienky: Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na právnické a fyzické osoby podnikateľov - obchodníkov v maloobchodnom a veľkoobchodnom predaji, ktorí sú pri registrácii povinní uviesť svoje IČO, DIČ a IČ DPH ak sú platcami DPH ( ďalej len „odberateľ " ).Ceny výrobkov sú prístupne po registrácii.

2. Zmluvný vzťah: Vyplnením a zaslaním internetovej objednávky z internetového obchodu http://www.gaji.sk vzniká medzi spoločnosťou GAJI (ďalej len „dodávateľ) a odberateľom zmluvný vzťah podľa § 409 o kúpnej zmluve Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), kde sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar a odberateľ ho prevziať a zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.

3. Platobné podmienky: Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi splnením jeho záväzku - dodaním objednaného tovaru podľa týchto obchodných podmienok. Platba bude uskutočnená v hotovosti pri dodaní objednaného tovaru na dobierku, ak sa jedná o poštovú zásielku, alebo na základe osobného dohovoru prevodným príkazom.

4. Dodacie podmienky: Dodávky objednaného tovaru budú realizované v čo najkratšom termíne, maximálne však v rozpätí dvadsať dní.

Distribučne náklady účtujeme nasledovne:

pri cene tovaru do 200€ - pri platbe na predfaktúru 4€ , pri platbe na dobierku 4,80€
pri cene tovaru nad 200€ - 0€
pri cene tovaru nad 400€ - 0€ a zľava 3%

5. Zrušenie objednávky: Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Zrušenie objednávky bude následne potvrdené predávajúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena objednaného tovaru. Ak takáto situácia nastane je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia a odsúhlasenia ďalšieho postupu.

6. Reklamačný poriadok: Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.


7.Alternatívne riešenia sporov:V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na baboshop@baboshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

KONTAKT

Firma: Gabriela Jirásková - GAJI

Sídlo firmy: Daľkovská 502/46, 069 01 Snina

IČO: 10 676 449

IČ DPH: SK1020718325

Mobil O2: 0905 521 392
Mobil O2: 0908 998 523

Mail: gaji@gaji.sk

GPS:48 59´05.06“ N, 22 09´09.24“ E

Zväčšiť mapu